Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 16 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Wzsw-logo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Na studiach zawodowych pierwszego stopnia nauczanie jest realizowane w ramach czterech specjalizacji (do wyboru), w tym - dwóch nauczycielskich, Pedagogika Wczesnoszkolna; Psychopedagogika Specjalna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza; Pedagogika Reso...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki umożliwiającą rozumienie procesów społecznych i ludzkich zachowań. Posiadać będą także wiedzę psychologiczną, socjologiczną, historyczną, filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Pedagogiki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki umożliwiającą rozumienie procesów społecznych i ludzkich zachowań. Posiadać będą także wiedzę psychologiczną, socjologiczną, historyczną, filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wzsw-logo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Na studiach zawodowych pierwszego stopnia nauczanie jest realizowane w ramach czterech specjalizacji (do wyboru), w tym - dwóch nauczycielskich, Pedagogika Wczesnoszkolna; Psychopedagogika Specjalna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza; Pedagogika Resocjalizacyjna. ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika opiekunczo-wychowawcza

Instytut Humanistyczno-Artystyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

specjalności: - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna Postępowanie kwalifikacyjne na rok akademicki prowadzone jest w formie konkursu świadectw.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika- zintegrowana edukacja wczesnoszolna i edukacja przedszkolna

Instytut Humanistyczno-Artystyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn - informatyka stosowana w technice

Instytut Humanistyczno-Artystyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

specjalności: - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna Postępowanie kwalifikacyjne na rok akademicki prowadzone jest w formie konkursu świadectw.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...