Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Opis kierunku Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są jako 3,5 letnie (7 semestrów) studia licencjackie oraz uzupełniające studia licencjackie, tzw. „pomostowe” (TOK A, B, C, D). Program kształcenia to przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami...

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Opis kierunku Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są jako 3,5 letnie (7 semestrów) studia licencjackie oraz uzupełniające studia licencjackie, tzw. „pomostowe” (TOK A, B, C, D). Program kształcenia to przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Jest przygotowany do korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia wos

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo duże – zwłaszcza, że wiele osób decyduje się teraz na wyjazd za granicę. Już po ukończeniu studiów licencjackich -można podjąć pracę w zawodzie. Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka język nowożytny

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje w ramach, których absolwent powinien być przygotowany do: 1) Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią 2) Promocji i edukacji zdrowotnej 3) Dzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączy wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku

Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów przedstawiają aktualną książeczkę zdrowia wystawioną przez lekarza przemysłowej służby zdrowia. Dokument powinien zawierać dane o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk w placówkach ochrony zdrowia.

Wpia2

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Pielęgniarstwa
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Studia trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych, kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 4815 godzin - zgodnie z wymaganiami krajów Unii Europejskiej. Pra...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży

CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH - szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa - wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych - umiejętność udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom - praktyczną zdolność sprawowania całościowej i zindywidualizo...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Postępowanie kwalifikacyjne na rok akademicki prowadzone jest w formie konkursu świadectw.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jeżeli nie jesteś osobą obojętną, lubisz ludzi i czerpiesz radość z tego, że możesz komuś pomóc, powinieneś studiować pielęgniarstwo. Studia u nas to: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna, profesjonalne praktyki zawodowe, wspaniała atmosfera oraz wiedza i umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowana kadrę pielęgniarska w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski biologia chemia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Program studiów ułożony jest zgodnie ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych szkołach zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 roku (z póź. zm.), wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...