Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 7 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pielęgniarstwo

Instytut Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży

CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH - szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa - wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych - umiejętność udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom - praktyczną zdolność sprawowania całościowej i zindywidualizo...

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki: udzielania świadczeń w zakresie promo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski włoski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura" i IB) - podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu. Wymagany jest jeden przedmiot do wyboru spośród: - biologii - poziom podstawowy lub rozszerzony (poziom także do wyboru), - chem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku lub w innych uczelniach. Obowiązuje wewnątrzuczelniany test obejmujący znajomość zagadnień zawodowych z z...

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie niestacjonarne pomostowe, które trwają: trzy semestry – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły naukę w roku s...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

29

12

30

12

31

12

01

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01

07

01

08

01

09

01

10

01

11

01

12

01

13

01

14

01

15

01

16

01

17

01

18

01

19

01

20

01

21

01

22

01

zobacz więcej...