Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 13 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączy wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Radomska Szkoła Wyższa

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: - język polski – egzamin pisemny na poziomie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia na kierunek pielęgniarstwo może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i nie uzyskała lic...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kandydatami mogą być osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów przyznanych za: 1) Wyniki ukończenia studiów licencjackich (średnia ocen ze wszystkich egzaminów) - ocena > 4,60 - 5 pkt - o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączy wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację na: - A B. 2 - semestralne lub 1150 – godzinne studia zawodowe – dostępne dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, - C 3 - semestralne stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Informujemy, że Instytut Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego realizuje projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...