Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 35 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Opis kierunku Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są jako 3,5 letnie (7 semestrów) studia licencjackie oraz uzupełniające studia licencjackie, tzw. „pomostowe” (TOK A, B, C, D). Program kształcenia to przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami...

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Opis kierunku Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są jako 3,5 letnie (7 semestrów) studia licencjackie oraz uzupełniające studia licencjackie, tzw. „pomostowe” (TOK A, B, C, D). Program kształcenia to przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację na: - A B. 2 - semestralne lub 1150 – godzinne studia zawodowe – dostępne dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, - C 3 - semestralne stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia pomostowe obejmują szeroki wachlarz przedmiotów kształcenia ogólnego i zawodowego przygotowujących do realizacji specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców w zmieniających się realiach systemu ochrony zdrowia także poza granicami Polski. ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

- A - 2 semestry (lub 1150 godz.) dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych - B - 3 semestrów (lub 2410 godz.) dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych - C - 2 semestry (lub 1984 godz.) dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych - D - 2 ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Na studia I stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani : - grupa A – absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, - grupa C – absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych pracujący w swoim zawodzie O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miej...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia niestacjonarne uzupełniające o kierunku pielęgniarstwo następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej ogólne wiadomości z zakresu pielęgniarstwa.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów pielęgniarskich jest poznanie przez studentów tajników ludzkiego ciała i nauczenia ich odpowiadać na potrzeby organizmu.

Zakres umiejętności:
Student poznaje pielęgniarstwo jako sztukę działania: profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarski...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej lub pielęgniarki. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magistersk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Informujemy, że Instytut Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego realizuje projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje w ramach, których absolwent powinien być przygotowany do...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjackim posiada wiedzę w zakresie: - nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych; umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w pra...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Podstawę zakwalifikowania do przyjęcie kandydata na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo – studia licencjackie pomostowe stanowi pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu pielęgniarstwa. Treść rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę kandydata z zakres...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia niestacjonarne przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom pielęgniarski, które chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu studiów wyższych zawodowych. Czas trwania studiów i liczba godzin dydaktycznych zależy od rodzaju ukończonej średniej szkoły pie...

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo (pomostowe)

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo w systemie niestacjonarnym tzw „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r., przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych ora ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo tzw. pomostowe

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia niestacjonarne uzupełniające o kierunku pielęgniarstwo następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej ogólne wiadomości z zakresu położnictwa.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo tzw. pomostowe

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej lub pielęgniarki. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magistersk...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo tzw. pomostowe

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kandydatami mogą być osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuletnich lub dwu i pół letnich medycznych szkół zawodowych. Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów przyznanych za: - wyniki dyplomowego egzaminu zawodowego (liceum/stud...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...