Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 8 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Head_logo_index

Studia politologia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska. Powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regiona...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia geografia informatyka Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Reklamy Google

Head_logo_index

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska. Powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regiona...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia geografia informatyka Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Studenci i absolwenci będą świadomymi uczestnikami życia społeczno-politycznego. Zdobędą wiedzę z zakresu analizowania procesów społecznych, interpretowania i oceniania bieżących wydarzeń. W procesie dydaktycznym poświęcamy czas na realizację projektów badawczych, organizujemy deba...

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Studia europejskie - w czasie nauki student dowie się, jak od wewnątrz funkcjonuje zjednoczona Europa, zdobędzie umiejętności, które pozwolą we właściwy i zarazem swobodny sposób zawodowo realizować się w instytucjach Unii Europejskiej.
Po uzyskaniu dyplomu student może prac...

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Studenci i absolwenci będą świadomymi uczestnikami życia społeczno-politycznego. Zdobędą wiedzę z zakresu analizowania procesów społecznych, interpretowania i oceniania bieżących wydarzeń. W procesie dydaktycznym poświęcamy czas na realizację projektów badawczych, organizujemy deba...

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Administracja publiczna - dzięki studiom na tej specjalności absolwent pozna mechanizmy i procedury obecne w instytucjach publicznych. Będzie przygotowany z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej. Student będzie mógł podjąć pracę...

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (w skrócie MISH) to studia stacjonarne I stopnia o charakterze międzykierunkowym kształcące studentów o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Studia I stopn...

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia europa meridionalis. interdyscyplinarne studia bizantyńsko - słowiańskie

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Europa Meridionalis to nowy kierunek, adresowany do studentów ambitnych, chcących poznać jeden z najciekawszych regionów Europy, bliski nam, a jednak egzotyczny – jego historię, kulturę, wierzenia, języki. Bogaty, szeroki kontekst i humanistyczny, interdyscyplinarny charakter p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
historia sztuki łacina język nowożytny Filozofia Greka kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...