Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 8 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

PRACA SOCJALNA jest kierunkiem studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, te...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

PRACA SOCJALNA jest kierunkiem studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, te...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Socjologii i Filologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Zarządzania
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

U nas … ... staniesz się zaradnym, kreatywnym specjalistą w zakresie aktywnej, skutecznej pracy z i dla drugiego człowieka. Będąc naszym absolwentem będziesz człowiekiem renesansu w XXI wieku, należycie przygotowanym do zachodzących zmian. Zorientuj się na sukces! N...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalności: - Pomoc społeczna. Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki. Program studiów realizowany jest dwustopniowo: I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestr...

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalności: - Pomoc społeczna. Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki. Program studiów realizowany jest dwustopniowo: I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry), ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Socjologia to jeden z kierunków, który nieustannie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studentów. Wynika to ze szczególnej specyfiki programu tych studiów, który skierowany jest przede wszystkim do ludzi aktywnych, ceniących samodzielność, zainteresowanych ...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...