Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo_wpia

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Ścieżki kształcenia:

- Prawo medyczne I farmaceutyczne
- Prawo mediacji w konfliktach rodzinnych
- Prawo własności intelektualnej
- Prawo mniejszości
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Prawo
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

Ścieżki tematyczne
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia na kierunku Prawo w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wszechstronnie kształcą studentów w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Absolwent Prawa Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest przygotowany do podjęcia różnego rodzaju aplikacji koniecz...

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Ścieżki kształcenia:

- Prawo medyczne I farmaceutyczne
- Prawo mediacji w konfliktach rodzinnych
- Prawo własności intelektualnej
- Prawo mniejszości
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Prawo
Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

Ścieżki tematyczne
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia prawo podatkowe i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ (kierunek prowadzony przez Wydział Zarządzania wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35) Celem kierunku jest wykształcenie wysok...

Prawo

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa. Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (m.in.: sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej czy notarialne...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski wos historia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ukończenie prawa otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla wielu osób to zarazem początek prawniczej kariery potwierdzonej kolejnymi szczeblami specjalizacji, do których droga wiedzie przez aplikacje. Absolwent jest przygotowany d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawody prawnicze: sędzia prokurator adwokat radca prawny notariusz referendarz sądowy asystent sędziego asystent prokuratora komornik syndyk kurator sądowy mediator rzecznik patentowy doradca podatkowy doradca prawny rzeczoznawca majątkowy zarządca n...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent Prawa może kontynuować naukę na wybranej przez siebie aplikacji, np. aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, sądowej czy prokuratorskiej, jak też podjąć pracę w organach administracji publicznej, czy w działach prawnych prywatnych przedsiębiorców. Studenci na...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
wos historia

Logo9

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Rzeszowski

Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa,...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski wos historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński

Studia na kierunku Prawo przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski białoruski litewski ukraiński
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zawody prawnicze: sędzia prokurator adwokat radca prawny notariusz referendarz sądowy asystent sędziego asystent prokuratora komornik syndyk kurator sądowy mediator rzecznik patentowy doradca podatkowy doradca prawny rzeczoznawca majątkowy zarządca n...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...