Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 24 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przygotowują profesjonalne kadry do obsługi kadr i płac. Dobra znajomość prawa pracy, w tym zagadnienia czasu pracy i odpowiedzialności materialnej pracowników, jest niezbędna dla osób zarządzających p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edytorstwo i creative writing

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację następujących przedmiotów: działalność instytucji wydawniczych – formy pracy i zasady funkcjonowania, edytorstwo tekstów literackich, prawo autorskie, redakcja naukowa i techniczna, bibliografia i tekstologia, nowoczesne technologie książki – publ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edytorstwo i creative writing

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację następujących przedmiotów: działalność instytucji wydawniczych – formy pracy i zasady funkcjonowania, edytorstwo tekstów literackich, prawo autorskie, redakcja naukowa i techniczna, bibliografia i tekstologia, nowoczesne technologie książki – publ...

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent zawodowych (licencjackich) studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z toku st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent zawodowych (licencjackich) studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z toku st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Handel zagraniczny - Integracja europejska - Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe - International affairs and management - ścieżka angielska Studia II stopnia Specjalności: - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Międzynar...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Handel zagraniczny - Integracja europejska - Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe - International affairs and management - ścieżka angielska Studia II stopnia Specjalności: - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Międzynar...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Administracja samorządowa - Administracja europejska - Administracja i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia licencjackie), kierunek Administracja, mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Administracja samorządowa - Administracja europejska - Administracja i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia licencjackie), kierunek Administracja, mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II...

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kryteria przyjęcia: · egzamin praktyczny obejmujący wykonanie następującego programu: - dwóch etiud o zróżnicowanych problemach technicznych, - utworu polifonicznego, - utworu cyklicznego (dwóch kontrastujących części), - jednego utworu dowolnego, - sprawdzian z czyta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kryteria przyjęcia: · egzamin praktyczny obejmujący wykonanie następującego programu: - dwóch etiud o zróżnicowanych problemach technicznych, - utworu polifonicznego, - utworu cyklicznego (dwóch kontrastujących części), - jednego utworu dowolnego, - sprawdzian z czytania ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalność: Gra na instrumencie UWAGA! Kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne I lub II stopnia i zdali egzamin wstępny, lecz nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia wokalistyka

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalność: Wokalno-aktorska UWAGA! Kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne I lub II stopnia i zdali egzamin wstępny, lecz nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych)...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy w przyszłości chcesz założyć własną firmę lub kierować jednostką organizacyjną w koncernie? A może twoje aspiracje zawodowe sięgają wyżej i marzysz o fotelu prezesa? Najlepszym sposobem realizacji tych marzeń związanych z szeroko pojmowanym biznesem są studia na kierunku Zarząd...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy w przyszłości chcesz założyć własną firmę lub kierować jednostką organizacyjną w koncernie? A może twoje aspiracje zawodowe sięgają wyżej i marzysz o fotelu prezesa? Najlepszym sposobem realizacji tych marzeń związanych z szeroko pojmowanym biznesem są studia na kierunku Zarząd...

Zrzut%20ekranu%202011-05-25%20(godz.%2011.19.55)

Studiuj ten kierunek

Studia studium dzienne aspirantów państwowej straży pożarnej

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej: "Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizycz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA dysponować będą: Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu wykładni prawa oraz ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Podsta...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Chciałbyś projektować i zarządzać operacjami logistycznymi w kraju i całej Europie? Lubisz wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie logistyczne dla małych i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych? Wybierając studia na kierunku Logistyka poznasz zasady zarządzania ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...