Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 26 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psycho...

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)
- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psychologia ...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psycho...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psycho...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia

- Psychologia kliniczna
- Psychologia zdrowia
- Psychologia marketingu i reklamy
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Psychologia zarządzania
- Psychologia ogólna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia

- Psychologia kliniczna
- Psychologia zdrowia
- Psychologia marketingu i reklamy
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Psychologia zarządzania
- Psychologia ogólna

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia dla magistrów i licencjatów

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Stanowi klucz do zrozumienia innych ludzi i samego siebie. Instytut Psychologii daje szerokie możliwości wyboru dalszej ścieżki zawodowej w pracy psychologicznej i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia informatyka łacina kaszubski Greka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Stanowi klucz do zrozumienia innych ludzi i samego siebie. Instytut Psychologii daje szerokie możliwości wyboru dalszej ścieżki zawodowej w pracy psychologicznej i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia informatyka łacina kaszubski Greka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności studiów I stopnia: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Specjalności studiów II stopnia: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Standard kształcenia dla kierunku: administracja publiczna...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia obu stopni posiadają specjalizacje: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Standard kształcenia dla kierunku: administracja publiczna, demografia, ekonomia, finanse publiczne, instytucje europejskie, logika, metody i techniki badań s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia polityka społeczna

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności na studiach obu stopni: - finanse i zarządzanie usługami społecznymi - komunikacja społeczna Opłaty za studia I stopnia: I rok - 4500zł II rok - 4300zł III-IV rok - 4000zł Opłaty za studia II stopnia: I stopień: 2900 zł II stopień: 2800 zł S...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia muzykologia

Wydział Historyczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Muzykologia to nauka o muzyce. Zajmuje się badaniem muzyki we wszystkich jej aspektach i upowszechnianiem wiedzy o kulturze muzycznej. Nazwę i charakter naukowej dyscypliny uniwersyteckiej uzyskała w XX w., ale jako wiedza o muzyce, ściśle związana z refleksją filozoficzną, występu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia fińska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci filologii fińskiej zdobywają wiedzę z takich przedmiotów, jak np. teoria języka, wiedza o wybranym kraju, jego historia oraz literatura, gramatyka, translatoryka, lingwistyka, pedagogika, a nawet psychologia i filozofia. Na najlepszych przyszłych filologów czeka także możl...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Instytut Muzyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

specjalność: edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo- wychowawczą Profil absolwenta Absolwent stuidów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada kwalifikacje nuzyka nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie w instytucjach samorządowych

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Obecny sposób funkcjonowania kraju sprawia, że znaczna część zadań decydujących o poziomie naszego życia realizowana jest na szczeblu samorządowym. Funkcjonowanie wielu instytucji na szczeblu samorządowym wymaga szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania. Program studiów jest tak skons...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie w instytucjach samorządowych

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Obecny sposób funkcjonowania kraju sprawia, że znaczna część zadań decydujących o poziomie naszego życia realizowana jest na szczeblu samorządowym. Funkcjonowanie wielu instytucji na szczeblu samorządowym wymaga szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania. Program studiów jest tak skons...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. administracja i gospodarka samorządowa

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Zadaniem specjalności jest kształcenie studentów dla potrzeb jednego z największych obszarów rynku pracy - administracji publicznej, głównie samorządowej. Gospodarowanie olbrzymimi zasobami majątkowymi, finansowymi i ludzkimi oraz zarządzanie skomplikowanymi organizmami gminnymi, p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...