Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 22 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

1) Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
2) Psychologia w zarządzaniu i reklamie
3) Psychoedukacja

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

1) Profil ogólnoakademicki ( ...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

1) Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
2) Psychologia w zarządzaniu i reklamie
3) Psychoedukacja

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

1) Profil ogólnoakademicki ( ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia:

- Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
- Psychologia w zarządzaniu i reklamie
- Psychoedukacja

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia

- Profil ogólnoakademicki ( dla os...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia:

- Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
- Psychologia w zarządzaniu i reklamie
- Psychoedukacja

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia

- Profil ogólnoakademicki ( dla os...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia klinicza

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia klinicza

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów obejmuje: • przedmioty kierunkowe: - wprowadzenie do psychologii, psychologia ogólna – procesy poznawcze i uczenie się, emocje i motywacja, osobowość, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów obejmuje: • przedmioty kierunkowe: - wprowadzenie do psychologii, psychologia ogólna – procesy poznawcze i uczenie się, emocje i motywacja, osobowość, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Pwr_iiz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

Studia II stopnia poszerzają wiedzę z makroekonomii, problemów społeczno-gospodarczych samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Uczą zarządzania strategicznego, kontrolingu czy prognozowania ekonometrycznego. Studenci poznają zintegrowane analizy marketingowe i zasady pro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_iiz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów I stopnia obejmuje: - przedmioty kierunkowe: wstęp do filozofii, propedeutyka filozofii najnowszej, historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, logika, semiotyka, epistemologia, ontologia, historia filozofii polskiej, filozofia współczesna, etyk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia Dowolny przedmiot

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności International Business and Management- Nowość Marketing i Public Relations Psychologia w Biznesie Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Firmą Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Ban...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów I stopnia obejmuje: - przedmioty kierunkowe: wstęp do filozofii, propedeutyka filozofii najnowszej, historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, logika, semiotyka, epistemologia, ontologia, historia filozofii polskiej, filozofia współczesna, etyk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia Dowolny przedmiot

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności International Business and Management- Nowość Marketing i Public Relations Psychologia w Biznesie Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Firmą Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej składają w ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Specjalności: - Psychologia w Zarządzaniu - Zarządzanie w Administracji - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Komunikacja i Reklama Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga łączenia wiedzy zarządczej z ekonomią czyli nowoczesną wiedzą o rynku. Kierunek Zarządzan...

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Drugim etapem postępowania rekrutacyjnego jest sprawdzian praktyczny z zakresu: • poprawności wymowy i pisania (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando); • predyspozycji muzycznych (kand...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia - specjalność: komunikacja społeczna

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

O przyjęcie ubiegać się mogą osoby z dyplomem dowolnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych za: • ocenę programu studiów dokonywaną pod kątem jego kompatybilności z ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...