Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 18 kierunki/ów, oraz 133 szkół policealnych.

Academy

Studia realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Sztuki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcj...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Sztuki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcj...

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia jazz i muzyka estradowa

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalności na studiach I stopnia: Kompozycja i aranżacja • Instrumentalistyka jazzowa • Wokalistyka jazzowa • Realizacja nagłośnienia Specjalności na studiach II stopnia: Kompozycja i aranżacja • Instrumentalistyka jazzowa • Wokalistyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia jazz i muzyka estradowa

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalności na studiach I stopnia: Kompozycja i aranżacja • Instrumentalistyka jazzowa • Wokalistyka jazzowa • Realizacja nagłośnienia Specjalności na studiach II stopnia: Kompozycja i aranżacja • Instrumentalistyka jazzowa • Wokali...

Agh_wggiis

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA - ZOD Ruda Śląska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek Geodezja i Kartografia obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczenie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawienie ich na mapach, praktyczną realizację obiektów inżynierskich oraz badanie zmian elementów geometrycznych obiektów w czasie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia II stopnia, dyplom magistra

Czas trwania: 4 semestry

Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)


Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licenc...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia II stopnia, dyplom magistra

Czas trwania: 4 semestry

Forma stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)


Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licenc...

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Specjalność: - systemy ochrony środowiska - toksykologia i biomonitoring środowiska Systemy Ochrony Środowiska Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadowo-odpado...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Specjalność: - systemy ochrony środowiska Systemy Ochrony Środowiska Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadowo-odpadowej oraz ochrony atmosfery. Jest kompetentny...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Artystyczny
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Studia na Kierunku Malarstwo zapewniają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby i dyscyplin pokrewnych, pozwalającą absolwentowi na swobodne posługiwanie się technologiami klasycznymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Osią k...

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Na kierunku fizyka, zgodnie z Procesem Bolońskim, jest realizowany dwu stopniowy system kształcenia. Po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata z fizyki istnieje możliwość kontynuowania dwuletnich studiów stacjonarnych II stopnia oraz uzyskanie tytu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Na kierunku fizyka, zgodnie z Procesem Bolońskim, jest realizowany dwu stopniowy system kształcenia. Po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata z fizyki istnieje możliwość kontynuowania dwuletnich studiów stacjonarnych II stopnia oraz uzyskanie tytu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów na kierunku historia powinien osiągnąć wszechstronny – w wybranych dziedzinach szczególnie pogłębiony – poziom wiedzy w zakresie nauk historycznych – oraz nauk wspomagających historię. Ponadto absolwent zobligowany jest do osiągnięcia akademickiego poziomu znaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów na kierunku historia powinien osiągnąć wszechstronny – w wybranych dziedzinach szczególnie pogłębiony – poziom wiedzy w zakresie nauk historycznych – oraz nauk wspomagających historię. Ponadto absolwent zobligowany jest do osiągnięcia akademickiego poziomu znaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz procesie produkcji wytwarzania. Mechatronika jest obecnie najnowocześniejszą oraz najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki i te...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fotografia

Liberski Marcin
Policealna Kreatywna Szkoła Fotografii, Grafiki i Reklamy 'POZYTYW' (Katowice)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp.z o.o.
Profesja - Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego dla Dorosłych (Bielsko Biała)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Ryszard Gąsierkiewicz
Studium Masażu Leczniczego (Bielsko Biała)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES
Roczne Studium Policealne PROGRES (Gliwice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

ANNA BRODACKA
Centrum Kształcenia Menedżerów - Jednoroczna Szkoła Policealna (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak""
Jednoroczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 'Żak' (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepublicznna Policealna Szkoła TEB Edukacja (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Katowicach (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Kształcenia Europejskie" Spółka z o. o."
Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej 'Studium Europejskie' (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

JACEK ULACZYK, ROMAN SZYMAŃSKI, ARTUR SOLOWSKI
Roczne Studium FOTOEDUKACJA (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

JACEK ULACZYK, ROMAN SZYMAŃSKI, ARTUR SOLOWSKI
Roczne Studium FOTOEDUKACJA (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Szkoła Policealna Doskonalenia Zawodowego PROFESJA (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

AP Edukacja Sp. z o.o
Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego dla Dorosłych- AP Edukacja w Rybniku (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Grzegorz Cyprian Szadok
Studium Policealne dla Dorosłych 'Copernicus' (Zabrze)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB EDUKACJA w Żorach (Żory)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu
Niepubliczne Studium Zdrowia i Urody w Raciborzu (Racibórz)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Katowicach (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...