Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 31 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia II stopnia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Sieradz)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii i Filologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Socjologia to jeden z kierunków, który nieustannie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studentów. Wynika to ze szczególnej specyfiki programu tych studiów, który skierowany jest przede wszystkim do ludzi aktywnych, ceniących samodzielność, zainteresowanych ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

KATEDRA SOCJOLOGII
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Wsp_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Socjologia jest nauką rozległą i wewnętrznie zróżnicowaną. Z jednej strony zawiera w sobie, bliskie filozofii, rozważania dotyczące ontologii świata społecznego, a z drugiej strony gromadzi wiedzę pragmatyczną i socjotechniczną, stosowalną w wielu sferach życia ludzkiego. Proponow...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Socjologia to nauka zajmująca się badaniem struktury społeczeństwa, form jego funkcjonowania, procesu rozwoju, a także zachodzących wewnątrz stosunków społecznych i rządzących nimi zasad, blisko spokrewniona z takimi dyscyplinami, jak etnologia czy antropologia. Podstawowym przedmi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
* polski jezyk obcy

Wsp_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Socjologia jest nauką rozległą i wewnętrznie zróżnicowaną. Z jednej strony zawiera w sobie, bliskie filozofii, rozważania dotyczące ontologii świata społecznego, a z drugiej strony gromadzi wiedzę pragmatyczną i socjotechniczną, stosowalną w wielu sferach życia ludzkiego. Proponowa...

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba...

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Studenci socjologii w Wyższej Szkole Kupieckiej kończą studia wzbogaceni o wiedzę z zakresu socjologii oraz podstaw nauk społecznych. Umiejętności zdobyte w trakcie trzyletnich studiów socjologicznych są przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej, ponieważ socjolog - to osoba...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: I rok - wstęp do prawoznawstwa, historia administracji, nauka administracji, statystyka i jej zastosowanie, ustrój organów ochrony prawnej, podstawy prawa karnego, prawo konstytucyjne, podstawy makro- i mikro ekonomii, teori...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach kilkunastu kół naukowych, takich jak m.in.: Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Między...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać no...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia łacina jezyk obcy kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...