Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 17 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Head_logo_index

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia geografia informatyka Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Reklamy Google

Head_logo_index

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia geografia informatyka Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej. Studia trwają 6 semest...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej. SYLWETKA ABSOLWENT...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności analizy ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
wos

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Program kierunku Stosunki Międzynarodowe powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijających się i umiędzynarodowionych działach gospodarki, takich jak: finanse, ubezpieczenia, bankowoś...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk Społecznych
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

SPECJALNOŚCI: - Dziennikarstwo międzynarodowe Studia w zakresie dziennikarstwa międzynarodowego, umożliwiają nabycie wiedzy o skomplikowanych relacjach międzynarodowych i sytuacji geopolitycznej w połączeniu z opanowaniem warsztatu dziennikarskiego. Studia realizowane są na ...

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk Społecznych
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

SPECJALNOŚCI: - Dziennikarstwo międzynarodowe Studia w zakresie dziennikarstwa międzynarodowego, umożliwiają nabycie wiedzy o skomplikowanych relacjach międzynarodowych i sytuacji geopolitycznej w połączeniu z opanowaniem warsztatu dziennikarskiego. Studia realizowane są na k...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności analizy ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
wos

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (w skrócie MISH) to studia stacjonarne I stopnia o charakterze międzykierunkowym kształcące studentów o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Studia I stopn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi

Brak egzaminów wstępnych, warunki przyjęcia w opisie uczelni. W ramach kierunku uruchomione zostały następujące specjalizacje: zarządzanie biznesem marketing bezpieczeństwo i higiena pracy międzynarodowe stosunki gospodarcze handel międzynaro...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi

Brak egzaminów wstępnych, warunki przyjęcia w opisie uczelni. W ramach kierunku uruchomione zostały następujące specjalizacje: zarządzanie biznesem marketing bezpieczeństwo i higiena pracy międzynarodowe stosunki gospodarcze handel międzynaro...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Dziennikarstwo i public relations - Pedagogika kultury - Zarządzanie kulturą Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w s...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

- Dziennikarstwo i public relations - Zarządzanie kulturą - Pedagogika kultury Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W pro...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...