Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 58 kierunki/ów, oraz 4101 szkół policealnych.

Academy

Studia biotechnologia

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Opolski

Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających: selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, prowadzenie procesów biosyntezy i biotransform...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Opolski

Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających: selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, prowadzenie procesów biosyntezy i biotransform...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Przedsiębiorczości
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kierunek kosmetologia to studia licencjackie trwające sześć semestrów kończące się dyplomem zawodowym licencjata, opierają się głównie na wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, chemii, biologii. Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry zawodowe...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Przedsiębiorczości
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kierunek kosmetologia to studia licencjackie trwające sześć semestrów kończące się dyplomem zawodowym licencjata, opierają się głównie na wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, chemii, biologii. Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry zawodowe...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Instytut Kosmetologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Posiadamy największy limit miejsc, a o przyjęciu decyduje konkurs świadectw. Na studiach niestacjonarnych proponujemy konkurencyjne czesne i nie wymagamy tytułu technika usług kosmetycznych. Posiadamy zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie - uczelnia dysponuje trzema pracownia...

Pwr_elektronika

Studiuj ten kierunek

Studia teleinformatyka - k. unikatowy

Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych zwanych też sieciami teleinformatycznymi. Postępująca informatyzacja...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Awf

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział WFiS W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien umieć planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgna...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Instytut Kosmetologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Posiadamy największy limit miejsc, a o przyjęciu decyduje konkurs świadectw. Na studiach niestacjonarnych proponujemy konkurencyjne czesne i nie wymagamy tytułu technika usług kosmetycznych. Posiadamy zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie - uczelnia dysponuje trzema pracownia...

Pwr_mech

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak matematyka, fizyka, informatyka, ję...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_mech

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak matematyka, fizyka, informatyka, ję...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

Studia I stopnia: Specjalności: - Budowa i eksploatacja napędów lotniczych - Informatyka w inżynierii produkcji - Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania - Przetwórstwo tworzyw polimerowych - Samochody i ciągniki - Technologia maszyn Absolwent posiada w...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Infor

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Informatyki we współpracy z Wydziałem Mechanicznym. Wydziałem wiodącym w prowadzeniu kierunku jest Wydział Informatyki. W dziekanacie WI należy składać podania o przyjęcie na I rok studiów na specjalność prowadzoną przez Wydział Informatyki. ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Infor

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Informatyki we współpracy z Wydziałem Mechanicznym. Wydziałem wiodącym w prowadzeniu kierunku jest Wydział Informatyki. W dziekanacie WI należy składać podania o przyjęcie na I rok studiów na specjalność prowadzoną przez Wydział Informatyki. ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Władze Uczelni, przeświadczone o istniejącej potrzebie kształcenia specjalistów z zakresu kosmetologii, kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody, przygotowały program studiów dla kierunku „kosmetologia”, starając się zapewnić swoim przyszłym studentom nie tylko kształcenie na najwyżs...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Władze Uczelni, przeświadczone o istniejącej potrzebie kształcenia specjalistów z zakresu kosmetologii, kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody, przygotowały program studiów dla kierunku „kosmetologia”, starając się zapewnić swoim przyszłym studentom nie tylko kształcenie na najwyżs...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, ek...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Wip

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia I Stopnia CEL STUDIÓW - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH: - specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowe...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Przedsiębiorczości
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Po ukończeniu kierunku Logistyka - studia inżynierskie, absolwenci będą posiadali: wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, wiedzę z podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, umiejętności menedżerskie, umi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Aurel Sp. z o.o.
Policealne Studium Kosmetyczne w Bolesławcu (Bolesławiec)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Mariusz Miernicki
Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Mariusza Miernickiego-Studium Usług Kosmetycznych (Dzierżoniów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Zofia Metelska, Wioletta Zawadzka
POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA 'TESSA' W GŁOGOWIE (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Zofia Metelska, Wioletta Zawadzka
POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA 'TESSA' W GŁOGOWIE (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp z o.o."
Policealna Szkoła dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu 'Żak' w Kłodzku (Kłodzko)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

BARBARA MIEDZIAK
POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA BARBARA MIEDZIAK W KUDOWIE ZDROJU (Kudowa Zdrój)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Bożena Skrzypczak
Policealne Studium w Lubinie (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Mariusz Tomaszewski
Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A w Poznaniu
Studium Zdrowia i Urody w Lubinie (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Towrzystwo Edukacji Bankowej S.A w Poznaniu
Szkoła Europejska 'EUROCOLLEGE' w Lubinie (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Bożena Sugalska
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Maria Jawor
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dzienna) (Jelenia Góra)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Maria Jawor
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (zaoczna) (Jelenia Góra)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Edyta Bąkowicz
Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze (Jelenia Góra)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legnicy (Legnica)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu
Policealan Szkoła TEB Edukacja w Legnicy (Legnica)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik usług kosmetycznych

ACADEMICUS Włodzimierz Budryn
Policealna Szkoła Kosmetyczna 'ACADEMICUS' Dla Dorosłych w Legnicy (Legnica)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...