Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 7 kierunki/ów, oraz 1 szkół policealnych.

Academy

Studia teleinformatyka - k. unikatowy

Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Co będziesz studiował - rozpoczniesz od przedmiotów humanistycznych, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry nauki języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy tech...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na kierunku informatyka stosowana nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Jako absolwent informatyki stosowanej będziesz dysponował wi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka

Logo4

Studiuj ten kierunek

Studia kognitywistyka - k. unikatowy

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podczas studiów na kierunku kognitywistyka zapoznasz się ze sposobami modelowania procesów poznawczych, zyskasz wielopłaszczyznową wiedzę o naturze mózgu / umysłu oraz zdobędziesz umiejętności pożądane na nowoczesnym rynku pracy. Studia z kognitywistyki mają charakter interdyscy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo6

Studiuj ten kierunek

Studia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - k. unikatowy

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951 do dzisiaj (pierwotnie w ramach kierunku historia), UMK dysponuje największym w kraju i liczącym się w świecie dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia

Logo6

Studiuj ten kierunek

Studia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - k. unikatowy

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia pierwszego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951 do dzisiaj (pierwotnie w ramach kierunku historia), UMK dysp...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Technologiczny
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Na studiach inżynierskich na kierunku "informatyka" student uzyska wiedzę w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych. Z dużym naciskiem na umiejętności programowania oraz kompetencji w zakresie baz danych i sieci komputerowych. W zależności od wybranej specjalności,...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Technologiczny
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Na studiach inżynierskich na kierunku "informatyka" student uzyska wiedzę w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych. Z dużym naciskiem na umiejętności programowania oraz kompetencji w zakresie baz danych i sieci komputerowych. W zależności od wybranej specjalności,...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia krawiec

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Mechaniczna dla Dorosłych (Bydgoszcz)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...