Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 29 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin. Turystyka należy do tych sektorów europejskiej gospodarki, których przyszłość rysuje się najkorzystniej. Prognozy przewidują stały wzrost obrotu turystycznego...

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin. Turystyka należy do tych sektorów europejskiej gospodarki, których przyszłość rysuje się najkorzystniej. Prognozy przewidują stały wzrost obrotu turystycznego...

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek Turystyka i Rekreacja został utworzony w 2008 roku, jako kontynuacja i rozszerzenie zapoczątkowanego w roku 1999 kształcenia na specjalności Geoturystyka, cieszącej się dużą popularnością wśród studentów Wydziału. Studenci nowego kierunku zdobywają wykształcenie ogólne i s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności: - aktywizacja turystyczna układów przestrzennych, - dziedzictwo kulturowe, - geoturystyka, - międzynarodowe hotelarstwo i gastronomia, - pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, - przedsiębiorczość w t...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, fr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Rekeacji i Turystyki
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania i Turystyki
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Humanistyki i Zdrowia
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności: - aktywizacja turystyczna układów przestrzennych, - dziedzictwo kulturowe, - geoturystyka, - międzynarodowe hotelarstwo i gastronomia, - pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, - przedsiębiorczość w t...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyuka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1.Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, francu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyuka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1.Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, francu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością główną wychowanie fizyczne i specjalnością dodatkową gimnastyka korekcyjna przygotowują studentów - w ciągu sześciu semestrów - do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością główną wychowanie fizyczne i specjalnością dodatkową gimnastyka korekcyjna przygotowują studentów - w ciągu sześciu semestrów - do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przykładowe obszary zatrudnienia: placówki oświatowe (nauczanie języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach zaawansowania), placówki dyplomatyczne, instytucje administracji publicznej, placówki kulturalne, media, turystyka i hotelarstwo, przedsiębiorstwa komercyjne.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Specjalności: - Administracja i Finanse Sektora Publicznego, - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, - Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym, - Turystyka, - Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym. Rekrutacja jest prowadzona na p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Specjalności: - Administracja i Finanse Sektora Publicznego, - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, - Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym, - Turystyka, - Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym. Rekrutacja jest prowadzona na p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako: eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych, konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego, doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony śr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
geografia

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

12

11

13

11

14

11

15

11

16

11

17

11

18

11

19

11

20

11

21

11

22

11

23

11

24

11

25

11

26

11

27

11

28

11

29

11

30

11

01

12

02

12

03

12

04

12

05

12

06

12

zobacz więcej...