Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 2829 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Teologiaobraz

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Kierunek „Teologia” stworzony został z myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia swojego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Jednolite (5-letnie) studia magisterski...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Kierunek „Teologia” stworzony został z myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia swojego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Jednolite (5-letnie) studia magisterski...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski

Nasze atuty to: dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, udziału w sympo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski

Nasze atuty to: dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, udziału w sympo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontynuując działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie być ośrodkiem myśli chrześcijańskiej i katolickich studiów społecznych, by w ten sposób według potrzeb naszych czasów podjąć dzieło zapoczą...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia teologiczne w UKSW posiadają wielostopniowy charakter. Podstawą całej formacji teologicznej są studia z tzw. teologii ogólnej. Trwają 5 lat do uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii. Instytut Teologii oferuje stacjonarne jednolite studia magisterskie oraz niestacjo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia trwają 6 lat. Studia teologiczne w UKSW posiadają wielostopniowy charakter. Podstawą całej formacji teologicznej są studia z tzw. teologii ogólnej. Trwają 5 lat do uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii. Instytut Teologii oferuje stacjonarne jednolite studia magis...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontynuując działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie być ośrodkiem myśli chrześcijańskiej i katolickich studiów społecznych, by w ten sposób według potrzeb naszych czasów podjąć dzieło zapoczą...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Informacje o specjalnościach: - katechetyczno-pastoralna – studia pozwalają zdobyć specjalizację z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii praktycznej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa ka...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Informacje o specjalnościach: - katechetyczno-pastoralna – studia pozwalają zdobyć specjalizację z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii praktycznej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa ka...

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Specjalności: - kapłańska (dla alumnów WSD) - katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych) - socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Teologicznego Sekc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia teologia - specjalizacja kapłańska

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Jednolite (5-letnie) studia magisterskie na kierunku „Teologia – specjalizacja kapłańska” przeznaczone są tylko dla alumnów wyższych seminariów duchownych jako kandydatów do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich (w ramach Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej). Zajęcia ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny ChAT
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Specjalności: teologia ewangelicka teologia prawosławna teologia starokatolicka Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw (brak danych o przedmiotach branych pod uwagę). Kandydaci na studia teologiczne wszystkich stopni przedkładają także rekomendację odpowi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny ChAT
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw (brak danych o przedmiotach branych pod uwagę). Kandydaci na studia teologiczne wszystkich stopni przedkładają także rekomendację odpowiednich władz kościelnych. Specjalność: pedagogika religii. Studia II stopnia na kier...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny ChAT
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw (brak danych o przedmiotach branych pod uwagę). Kandydaci na studia teologiczne wszystkich stopni przedkładają także rekomendację odpowiednich władz kościelnych. Studia II stopnia na kierunku teologia w zakresie pedagogiki re...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny ChAT
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Specjalności: teologia ewangelicka teologia prawosławna teologia starokatolicka Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw (brak danych o przedmiotach branych pod uwagę). Kandydaci na studia teologiczne wszystkich stopni przedkładają także rekomendację odpowi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia kapłańska

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski

Specjalność kapłańska (studia 6-letnie) przygotowuje przyszłych duchownych do wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem sakramentu kapłaństwa, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak i nauczania religii w szkole. W ramach specjalności kapłańskiej prowadz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1) Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze: nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji i ośrodkó...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

24

09

25

09

26

09

27

09

28

09

29

09

30

09

01

10

02

10

03

10

04

10

05

10

06

10

07

10

08

10

09

10

10

10

11

10

12

10

13

10

14

10

15

10

16

10

17

10

18

10

zobacz więcej...