Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 70 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydzial Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Instytut Nauk Społecznych i Informatyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Brodnicy
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Umiejętność optymalnego i profesjonalnego zarządzania, wszechstronne wykształcenie, a także doradztwo w zakresie zarządzania różnego typu organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw to podstawowe cechy dobrego menedżera. Absolwent otrzymujący tytuł...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Informatyka w Biznesie Logistyka w Biznesie Psychologia Zarządzania Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Firmą Zarządzanie Sprzedażą i Marketing Zarządzanie w Turystyce Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Informatyka w Biznesie Logistyka w Biznesie Psychologia Zarządzania Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Firmą Zarządzanie Procesami Logistycznymi Zarządzanie Sprzedażą i Marketing Zarządzanie w Turystyce Zarządzanie z Ję...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania w Inowrocławiu
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i niepublicznych. W kszta...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania w Inowrocławiu
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i niepublicznych. W kszta...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia pierwszego i drugiego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytuc...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Brodnicy
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Umiejętność optymalnego i profesjonalnego zarządzania, wszechstronne wykształcenie, a także doradztwo w zakresie zarządzania różnego typu organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw to podstawowe cechy dobrego menedżera. Absolwent otrzymujący tytuł...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Brodnicy
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Umiejętność optymalnego i profesjonalnego zarządzania, wszechstronne wykształcenie, a także doradztwo w zakresie zarządzania różnego typu organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw to podstawowe cechy dobrego menedżera. Absolwent otrzymujący tytuł...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - ZOD Grudziądz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - ZOD Grudziądz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administrac...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Informatyka w Biznesie Logistyka w Biznesie Psychologia Zarządzania Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Firmą Zarządzanie Procesami Logistycznymi Zarządzanie Sprzedażą i Marketing Zarządzanie w Turystyce Zarządzanie z Ję...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Informatyka w Biznesie Logistyka w Biznesie Psychologia Zarządzania Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Firmą Zarządzanie Sprzedażą i Marketing Zarządzanie w Turystyce Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi oraz dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czterosemestralny kurs języka obcego pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności i zadbać o ich potwierdzen...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Bydgoska Szkoła Wyższa
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: administracja i zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomita orientacje w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...