Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 169 kierunki/ów, oraz 3 szkół policealnych.

Logotyp

Studia zarządzanie kadrami

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie nieruchomościami

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie turystyką kulturową i biznesową

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Cdsopjfvposdjv

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji no...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, co pozwala im rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące funkcjonowania organizacji. Zdobyte umiejętności pretendują absolwentów do realizac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zmiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Czy w przyszłości chcesz założyć własną firmę lub kierować jednostką organizacyjną w koncernie? A może twoje aspiracje zawodowe sięgają wyżej i marzysz o fotelu prezesa? Najlepszym sposobem realizacji tych marzeń związanych z szeroko pojmowanym biznesem są studia na kierunku Zarząd...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Studenci kierunku zarządzanie po ukończeniu studiów licencjackich dysponują umiejętnościami w zakresie: - wieloaspektowego analizowania i oceniania działalności podmiotów gospodarczych, - projektowania wielowariantowych strategii działalności przedsiębiorstw, - projektowania...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczno-Techniczny
Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie personelem

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie personelem

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie personelem

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Policealna Szkoła Biznesu i Administracji PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr (Sosnowiec)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...