Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 80 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych. Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin wspó...

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych. Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin wspó...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie kadrami

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie nieruchomościami

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie oświatą

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci zarządzania znajdują zatrudnienie jako kierownicy i menadżerowie w: przedsiębiorstwach produkcyjnych przedsiębiorstwach handlowych przedsiębiorstwach usługowych biznesie bankach jednostkach administracji

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Agh_wz-p

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie będzie dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Wiedza ta dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i str...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Baner1_re

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rodzaj studiów: Studia na tym kierunku realizowane są w formie trzyletnich studiów licencjackich – I stopnia w systemie studiów stacjonarnych o specjalności Zarządzanie w agrobiznesie. Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata i kończą się obroną pracy licencjackie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gorlicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Targu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wadowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Specjalności na kierunku: - Zarządzanie firmą Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie na poziomie wyższym z zakresu marketingu i zarządzania. Zapewniają również możliwość opanowania podstawowych technik komputerowych i dwóch języków obcych. Ukończenie tych studiów stw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Turystyki
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - MARKETING I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI - ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Sylwetka absolwenta Absolwent otrzymujący tytuł licencjata powinien przyswoić sobie niezbędne podstawy teoretyczne z za...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...