Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 208 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie turystyką kulturową i biznesową

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia media i komunikacja społeczna

Studia OnLine
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

- PUBLIC RELATIONS I DZIENNIKARSTWO
- PUBLIC RELATIONS I CREATIVE WRITING
- EDYTORSTWO I CREATIVE WRITING
- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W MEDIACH
- KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA I EDUKACJA REGIONALNA
- EDUKACJA BIBLIOTECZNA

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika społeczna i pracy

Pedagogika
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - II stopień
Cel studiów jest zdobycie kompetencji merytorycznych, praktycznych, metodycznych i metodologicznych związanych z przyszłą pracą zawodową w zakresie wychowawczo-dydaktycznym, socjalno-wychowawczym i opiekuńczym...

Agh_wz-p

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - ZOD Dąbrowa Górnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji będzie dysponować wiedzą w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego z...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studia na kierunku mają charakter interdyscyplinarny. W pierwszych dwóch latach studenci otrzymują wiedzę ogólną i kierunkową związaną z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. W kolejnych latach poszerzają wiedzę i u...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Po

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wied...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Cdsopjfvposdjv

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu w transporcie i towaroznawstwie. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji transportu i towarozn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Górnictwa i Geologii
Politechnika Śląska w Gliwicach

Brak informacji o zasadach rekrutacji.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, nowoczesnych technik zarządzania, systemów zarządzania i systemów zapewnienia jakości produkcji, a także funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i systemów produkcyjnych.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci tego interdyscyplinarnego, techniczno-ekonomicznego kierunku studiów, łączą gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, produkcją, kadrami, środowiskiem, jakością i marketingu, z kompleksowym przygotowaniem z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Zasadniczym celem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest wykształcenie magistra inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby: - łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarząd...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tychach
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Zmiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Politechnika Śląska w Gliwicach

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

12

11

13

11

14

11

15

11

16

11

17

11

18

11

19

11

20

11

21

11

22

11

23

11

24

11

25

11

26

11

27

11

28

11

29

11

30

11

01

12

02

12

03

12

04

12

05

12

06

12

zobacz więcej...